Teplotní rekordy v květnu 2017

V květnu 2017 stanice zaznamenala absolutní záporný a kladný teplotní rekord pro měsíc květen. 10.5. bylo naměřeno -2,1°C a 30.5. to bylo 31,4°C, byl tak zaznamenán mrazový i tropický den. Průměrná měsíční teplota byla 13,9°C (nadprůměr)a srážek bylo cca 62mm (podprůměr).

Pravděpodobnost mrazů

Pravděpodobnost mrazů či tropických teplot

Na přiloženém grafu je zobrazena statistická možnost arktických, ledových, mrazových, letních a tropických dnů v průběhu celého roku. Data jsou doplněny pravděpodobností deště s úhrnem 1mm a více. Graf byl vytvořen na základě dat naměřených v  Dolní Čermné v posledních 7 letech. Jedná se vážený průměr, jsou tedy zohledněny oba sousední dny k danému datu.

Dolní Čermná (400-450 m.n.m) se nachází v širokém údolí a orografie terénu přispívá  k vyššímu riziku radiačních mrazů na jaře a na podzim. Pravděpodobnost mrazu je u nás v dubnu každý den cca 10-30% a mrazík se vyskytuje ještě v polovině května s cca 20% pravděpodobností, tj. přibližně každý pátý rok. Mrazy se poté vrací na začátku října. Největší šance na nejvyšší teploty je  přibližně od 1.7. do 10.8. Možnost deště je poměrně vyrovnaná, většinou mezi 20-50%, s menším poklesem pravděpodobnosti na jaře a na podzim.

Nový design stránek

Jak je patrno, došlo ke změně designu hlavní stránky. Data jsou nově zobrazovány online na budících, což by mělo přispět k přehlednosti a čitelnosti údajů. Další velkou změnou je přidání interaktivních grafů a přehledů s velkým množstvím statistických údajů, odkaz přidán do menu. Menší úpravy budou následovat, ale základní údaje by měly být dostupné bez potíží.

Bouřky 28.05.16

Silné bouřky 28.05.2016

Po 18:00 se k Dolní Čermné blížila bouřka postupující od Letohradu směrem na jihovýchod. Zároveň se blížil jiný shluk bouřek od jihozápadu. To mělo za následek rychlý rozvoj a zesílení bouřek v pásu od Králik k Ústí nad Orlicí. Bohužel jsme nebyli doma, ale dle radaru odhaduji, že se vyskytlo i krupobití. Pršet začalo okolo 18:10 silnější intenzitou. Po přechodném zmírnění se přívalový déšť vrátil okolo 18:30 a velmi silně pršelo do 19:00. Celkově napršelo 65mm, z toho 42mm spadlo mezi 18:10-19:10. Maximální intenzita byla okolo 170mm/h. Vítr byl pouze slabší do 11m/s.

Déšť střední intenzity pokračoval asi do 1 hodiny po půlnoci, ale ten už souvisel se systémem bouřek, které postupovaly přes Moravu do Jeseníků.

28.05.16
28.05.16
Radar 18:00
Radar 18:00
Radar 18:15
Radar 18:15
Radar 18:30
Radar 18:30
Radar 18:45
Radar 18:45
Radar 19:00
Radar 19:00

Porovnání únor – březen 2016

Srovnání měsíců únor a březen 2016

Rozdíl v průměrné teplotě, mezi únorem a březnem, by měl být téměř 4 °C. Avšak v letošním roce měly tyto měsíce téměř shodnou průměrnou teplotu a nebýt teplého závěru března tak by byl chladnějším paradoxně právě březen.
Po oba měsíce bylo dost oblačnosti a celkem hojně pršelo, což mělo za následek, že noční teploty nebyly nikterak nízké. I tak byl v březnu průměr minimálních teplot nižší oproti únoru, březen přinesl i více mrazových dnů a celkově mrzlo delší dobu.
Protože byl březen spíše průměrný, vše jen vypovídá o tom, jak výrazně nadprůměrný byl únor. Jedním z důsledků je i to, že průměrné denní teploty jsou již 2 měsíce víceméně na shodných hodnotách.
Zajímavé také je, že ač máme za sebou vlhčí období, tak za traktory na polích se praší.

ÚNOR 2016BŘEZEN 2016
Průměrná teplota2,8 °C3,0 °C
Odchylka od DP 1961-1990+4,2 °C+0,8 °C
Srážky108,2 mm71,1 mm
Odchylka srážek od DP 1961-1990270,5 %169,3 %
Maximální teplota12,9 °C18,4 °C
Minimální teplota-6,8 °C-5,8 °C
Průměr maximálních teplot6,1 °C6,9 °C
Průměr minimálních teplot-0,1 °C-0,7 °C
Počet dní se sněhovou pokrývkou33
Mrazové dny1418
Celkový čas s mínusovou teplotou 4,47dne5,48 dne
Max min a průměr teplot
Max, min a průměr teplot

Arduino – nejen meteostanice

arduino_logo-svg_

Arduino je elektronická „stavebnice“, se kterou je možné vytvářet rozmanité projekty. Jednou z vlastností je vysoká variabilita, díky které je možné sestavit třeba robota, rádio nebo alarm. Hranicí je pouze vaše vlastní fantazie. Stačí vybrat vhodnou základnu, případně další moduly a napsat vhodný software. Nebudu popisovat detaily, na internetu je informací dostatek.

Arduino UNO
Arduino UNO

Jednou z možností je i využití v meteorologii. Sestavení meteostanice je poměrně jednoduché a několik lidí takovéto stanice s úspěchem provozuje. Jako test jsem vytvořil jednoduchý projekt s teplotním čidlem, displejem a deskou Arduino Uno.

TempArduino

Použit byl teplotní senzor LM35DZ (úplně vlevo). Přesnost celé sestavy samozřejmě souvisí s kvalitou senzorů. K dispozici jsou senzory všeho druhu, lze tak sestavit kompletní meteostanici, včetně připojení k počítači a internetu. Některé z návodů, jak co kam zapojit, lze najít na internetu včetně programů (píše se v klonu C++), který je nutný k oživení projektu. K uvedenému zapojení byl použit následují program.

#include

LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
float tempC;
int tempPin = 0;
int reading;

void setup()
{
lcd.begin(16,2);
analogReference(INTERNAL);
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
reading = analogRead(tempPin);
tempC = reading / 9.31;

Serial.println(tempC);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(tempC, 1);
lcd.print(“ Celsius“);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(((tempC * 9)/5 + 32), 1);
lcd.print(“ Fahrenheit“);

delay(5000);

}

Protože meteostanici mám, tak tu samotnou nyní neřeším. Mám ovšem v plánu sestavit detektor blesků pomocí připojení Thunder click shieldu. Pokud jste něco podobného zapojovali, tak uvítám jakékoliv tipy a rady. Rovněž napište vaše zkušenosti s různými čidly, jejich přesností a zapojení. Rád vše uveřejním, třeba se to bude někomu hodit.

Mikro BUS Thunder click od MikroElektroniky
Mikro BUS Thunder click od MikroElektroniky

Zima 2015/2016

Další nepodařená zima….

Zima 2015/2016 se opět zařadila mezi méně povedené.
Teplotně se, s průměrnou teplotou +2,7°C nad normálem, zařadila mezi ještě teplejší zimu 2013/2014 a o něco chladnější 2014/2015.
Srážek bylo dostatek, hlavně v únoru, kdy spadlo téměř 110mm, avšak většina v kapalné formě. Celkově spadlo 196,1mm, tj o 55,1mm více než průměr.
Prosinec a únor skončily výrazně teplotně nadprůměrné, leden byl průměrný (průměr CHMI pro Pardubicko 1961-1990).

Prosinec

 •  T průměrná 2,3°C, tj. +3,6°C od průměru
 • srážek 36,8mm, tj. 68,2% normálu
 • sníh v prosinci nebyl!

Leden

 • T průměrná -2,6°C, tj. +0,5°C od průměru
 • srážek 51,1mm, tj. 108,6% normálu
 • sníh ležel celkově 22 dní, avšak sněhová pokrývka byla většinou slabá, maximum 9cm 24.01.

Únor

 • T průměrná 2,8°C, tj. +4,2°C od průměru
 • srážek 108,2mm, tj. 270,5% normálu
 • sníh ležel celkově pouze 3 dny a výška nepřesáhla 3 cm

Subjektivně byla zima velmi slabá a problém byl zejména se sněhem a to i v okolních lyžařských areálech. S nadsázkou by se dalo říct, že zima trvala jen od 1.1. do 25.1., zbytek spíše připomínal podzim nebo předjaří.

tabulkazima

Porovnání dat s profesionální stanicí CHMÚ – ÚO 2015

Porovnání meteorologických dat z amatérské stanice Dolní Čermná (WMR300) s daty profesionální stanice CHMÚ Ústí nad Orlicí 2015

Již dříve jsem uvedl první porovnání mezi těmito stanicemi a nyní jsem porovnání zopakoval s daty za rok 2015. Vzdálenost ke stanici je 9,5km, nadmořská výška je shodná. Informace o stanicích a jejich poloha je popsána v minulém příspěvku.

Porovnání CHMI vs WMR300

Data opět potvrdily celkem slušnou přesnost dat ze stanice WRM300, ovšem označení „ultra-precise“, které má v oficiálním názvu, si nezaslouží. Průměrná teplota je podobná a odpovídá poloze stanic. Ke zlepšení pravděpodobně přispěla i úprava radiačního štítu, došlo tak ke snížení rozdílu průměrných maximálních teplot. U průměrných minimálních teplot je rozdíl větší což je dáno polohou, kdy u nás, díky orografii terénu bývá chladněji.

Průměrné teploty 2015
Průměrné teploty a srážky 2015
Hodnoty 2015
Hodnoty 2015
Průměrné teploty 2015
Průměrné teploty 2015
Sumarizace srážek 2015
Sumarizace srážek 2015

Počasí roku 2015 v Dolní Čermné

Počasí roku 2015

Na stránku s historickými daty byly přidány podrobné meteorologické data a údaje  za rok 2015.

Celkový teplotní průměr byl 9,1°C což  je o 1,8°C více než průměr CHMI pro Pardubický kraj(1961-1990). Navzdory teplému létu nebyl rok 2015 rekordní a zaostal za rokem 2014 o 0,3°C. Důvodem jsou nižší ranní teploty.

Teploty vzduchu 2015
Teploty vzduchu 2015

Srážkově dopadl rok 2015 v normálu – 659,4mm činí 92,6%  průměru CHMI pro Pardubický kraj(1961-1990). Srážkově výraznější byl počátek roku (do začátku dubna) a také listopad. Sucho v druhé polovině jara a v létě bylo umocněno vysokými teplotami a silným výparem. Nejvíce srážek tak chybělo během vegetačního období.

Vývoj srážek 2015
Vývoj srážek 2015

Rok 2015 překonal několik dosavadních rekordů, zejména pak:

 • byla zaznámenána nejvyšší teplota 37,9°C
 • počet tropických dní – 33 (průměr je přibližně 8-10dní)
 • bylo přepsáno mnoho rekordů tlaku vzduchu a rychlosti větru
 • na druhou stranu bylo zaznamenáno 113 mrazových dní a poslední mrazík predešlé zimy byl 18.5.15

Podrobnější data jsou dostupné na uvedené stránce.

Sucho 2015

Sucho Dolní Čermná 2015 – kumulativní srážky stav k 9.10.15

V roce 2015 se v naší oblasti (tak jako i jinde) vyskytuje relativně málo srážek, jehož důsledkem je poměrně výrazné sucho. K dnešnímu dni  (9.10.15) se kumulativní roční srážky pohybují okolo 80% průměru.

Rok 2015 začal výraznějšími srážkami (tání sněhu, výrazné oteplení a vichřice) okolo 10.1.15. Zbytek zimy byl sušší a tak se rozdíl vůči normálu postupně snižoval až ke 110% normálu na přelomu března a dubna.
V tu dobu se u nás v přílivu studeného vzduchu vyskytovaly výrazné přeháňky, bouřky a nakonec napadl i sníh, což znamenalo nárust kumulativních srážek na 160% normálu.
Od té doby až dodnes se srážek vyskytuje poskrovnu. Až na vyjímku v polovině srpna, kdy nás nejdříve zasáhla bouřka při které napršelo téměř 40mm a za tři dny následovala stacionární fronta s téměr 60mm srážek. Před touto událostí jsme byly na přibližně 75% normálu a nyní se pohybujeme okolo zmíněných 80% normálu.

To nevypadá až tak hrozivě, nicméně díky velmi teplému létu a vyskému výparu je sucho opravdu výrazné a silně ovlivnilo vegetaci.

Průběh srážek 2015
Průběh srážek 2015